Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2024

Zmiana terminu

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się w dniu 20 -go czerwca 2024 r. w Szkole Zawodowej ulica Mickiewicza 24. Obecność obowiązkowa.

pozdrawia Zarząd