Punkt konsultacyjno-informacyjny

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki przy pomocy Zarządu NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra prowadzi PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY dla wszystkich osób dotkniętych nowotworem piersi.

W kwietniu 2021 r. konsultacji  udzielać będą:

FIZJOTERAPEUCI

Marek Olczyk

07.05.2021r.godz. 14:30 – 15:30
12.05.2021r.godz. 14:30 – 15:30
14.05.2021r.godz. 14:30 – 15:30

Marek Olczyk

18.05.2021 r. godz. 1430 – 15 30
21.05.2021 r.godz. 14 30 – 15 30
25.05.2021 r.godz. 14 30 – 15 30

AMAZONKI  OCHOTNICZKI

Konsultacje telefoniczne i zapisy na masaże w czasie dyżurów ochotniczek pod nr tel. 74 649 46 13        

Teresa Bugała-Pachucka                     05.05.2021 r.               godz. 10 00 – 11 00

Maria Kosiak                                          10.05.2021 r.              godz. 10 00 – 11 00

Maria Kosiak                                         17.05.2021 r.             godz. 10 00 – 11 00

Anna Rak                                               24.05.2021 r.             godz. 14 :30 – 15 :30

PUNKT  KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY  mieści się w budynku NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, ul. Główna 4.


Rehabilitacja ruchowa

w poniedziałki o 1630     i   czwartki  o   godz. 1530   

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej na Piaskowej Górze    

ul. Obrońców Westerplatte  39.

Rehabilitacja ruchowa zostaje wznowiona od 6 maja 2021r.