Punkt konsultacyjno-informacyjny

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki przy pomocy Zarządu NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra oraz UM w Wałbrzychu prowadzi PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY dla wszystkich osób dotkniętych nowotworem piersi.

We WRZEŚNIU 2020 r. konsultacji  udzielać będą:

FIZJOTERAPEUTA

Helena Olszewska

03.09.2020 r. godz. 10 30 – 11 30
08.09.2020 r.godz. 14 30 – 15 30
24.09.2020 r.godz. 14 30 – 15 30

Marek Olczyk

11.09.2020 r. godz. 14 30 – 15 30
16.09.2020 r.godz. 14 30 – 15 30
21.09.2020 r.godz. 14 30 – 15 30

AMAZONKA OCHOTNICZKA

Konsultacje telefoniczne i zapisy na masaże w czasie dyżurów ochotniczek pod nr tel. 74 649 46 13

Leokadia Gromadzka                        02.09.2020 r.              godz. 11 00 – 12 00

Leokadia Gromadzka                        07.09.2020 r.              godz. 09 00 – 10 00

Teresa Bugała-Pachucka                   11.09.2020 r.              godz. 13 30 – 14 30

Teresa Bugała-Pachucka                   14.09.2020 r.             godz. 09 00 – 10 00

Anna Urlich-Rybak                            17.09.2020 r.              godz. 13 00 – 14 00

Janina Budzyńska                              21.09.2020 r.              godz. 11 00 – 12 00

Janina Budzyńska                              24.09.2020 r.              godz. 11 00 – 12 00

Maria Kosiak                                       28.09.2020 r.              godz. 10 00 – 11 00

PUNKT  KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY  mieści się w budynku NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, ul. Główna 4.

REHABILITACJA RUCHOWA od 14.09.2020 r. prowadzona będzie:
w Poniedziałki o 1630                Czwartki godz. 1530
w Szkole Podstawowej przy ul. Obrońców Westerplatte  39.