Punkt konsultacyjno-informacyjny

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki przy pomocy Zarządu NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra prowadzi PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY dla wszystkich osób dotkniętych nowotworem piersi.

W marcu 2021 r. konsultacji  udzielać będą:

FIZJOTERAPEUCI

Helena Olszewska

11.03.2021 r. godz. 14 30 – 15 30
19.03.2021 r.godz. 14 30 – 15 30
25.03.2021 r.godz. 14 30 – 15 30

Marek Olczyk

5.03.2021 r. godz. 1430 – 15 30
9.03.2021 r.godz. 14 30 – 15 30
16.03.2021 r.godz. 14 30 – 15 30

AMAZONKI  OCHOTNICZKI

Konsultacje telefoniczne i zapisy na masaże w czasie dyżurów ochotniczek pod nr tel. 74 649 46 13        

Teresa Bugała – Pachucka                              01.03.2021 r.      godz. 15 00 – 16 00

Teresa Bugała – Pachucka                              11.03.2021 r.     godz. 13 00 – 14 00

Maria Kosiak                                                    15.03.2021 r.      godz. 15 00 – 16 00

Maria Kosiak                                                   22.03.2021 r.       godz. 15 00 – 16 00

Maria Kosiak                                                  22.03.2021 r.       godz. 1500 – 16 00

PUNKT  KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY  mieści się w budynku NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, ul. Główna 4.


Rehabilitacja ruchowa

w poniedziałki o 1630     i   czwartki  o   godz. 1530    w Szkole Podstawowej na Piaskowej Górze    ul. Obrońców Westerplatte  39.