Punkt konsultacyjno-informacyjny

Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Amazonki” przy pomocy Zarządu NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra prowadzi PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY dla wszystkich osób dotkniętych nowotworem piersi.

W miesiącu MARCU 2023 r. konsultacji  udzielać będą:

FIZJOTERAPEUTA

MAREK OLCZYK :

03.03.2023 r. w godz. 14;00 – 15;00

07.03.2023 r w godz. 14;00 – 15;00

10.03.2023 r. w godz, 14;00 – 15;00

14.03.2023 r. w godz. 14;00 – 15;00

17.03.2023 r. w godz. 14;00 – 15;00

24.03.2023 r. w godz. 14;00 – 15;00

AMAZONKI  OCHOTNICZKI

Konsultacje telefoniczne w czasie dyżurów ochotniczek pod nr tel. 74 649 46 13   

Teresa Bugała-Pachucka                       02.03.2023 r.              godz.    8;30  –   9;30

Teresa Bugała-Pachucka                       09.03.2023 r.              godz.    8;30   –  9;30

Janina Budzyńska                                 15.03.2023 r.              godz.    12;00 –  13;00   

Janina Budzyńska                                 20.03.2023 r.              godz.    12;00  – 13.00                       

 

PUNKT  KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY  mieści się w budynku NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, ul. Główna 4 pok.212


REHABILITACJA RUCHOWA

 Poniedziałki i czwartki w godz. od 14;30 do 15;30 w Zespole Szkól Zawodowych Specjalnych

w Wałbrzychu ul. Mickiewicza 24.