Nowy zarząd Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „Amazonki”

Nowy zarząd Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „Amazonki” został zarejestrowany w KRS na dzień 17.10.2020 r.:

  • Przewodnicząca: Danuta Ratka
  • Wiceprzewodnicząca: Danuta Petters
  • Sekretarz: Barbara Kolenda
  • Skarbnik: Jadwiga Licimińska
  • Członek zarządu: Marietta Marcinkowska