INFORMACJA

Drogie Koleżanki informujemy, że dnia 22 CZERWCA 2023 r. o godz. 15;30

w siedzibie przy ul, Mickiewicza 24 w Wałbrzychu odbędzie się

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Serdecznie zapraszamy o przybycie.

Zarząd.