Informacja

Wałbrzyskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” w Wałbrzychu

organizuje 3-dniową wycieczkę w dniach 9-11 sierpnia 2022 r.

” ŚLĄSK OPOLSKI JAKIEGO NIE ZNACIE „

Wycieczka odbędzie się dzięki częściowemu współfinansowaniu przez Gminę Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie.