Punkt konsultacyjno-informacyjny

Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Amazonki” przy pomocy Zarządu NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra w Wałbrzychu  oraz UM prowadzi  punkt konsultacyjny dla wszystkich kobiet przed lub po operacji nowotworu piersi.

W kwietniu 2019 r. dyżurują:

FIZJOTERAPEUTA

 mgr Helena Olszewska

10.05.2019 r. godz.  11.30 – 12.30

17.05.2019 r. godz.  14.00 – 15.00

23.05.2019 r. godz.  14.00 – 15.00

 

Marek Olczyk

14.05.2019 r. godz.  15.30 – 16.30

21.05.2019 r. godz.  15.30 – 16.30

27.05.2019 r. godz.  15.30 – 16.30

Zgłoszenia na masaż pod nr tel.: 74 649 46 13     (w czasie dyżurów ochotniczek)

 

AMAZONKA OCHOTNICZKA

Rak Alina                                                            06.05.2019 r.    godz. 15.00 – 16.00

Bugała-Pachucka Teresa                                 08.05.2019 r.    godz. 14.30 – 15.30

Rak Alina                                                            09.05.2019 r.    godz. 15.00 – 16.00

Gromadzka Leokadia                                       13.05.2019 r.    godz. 15.00 – 16.00

Bugała-Pachucka Teresa                                 16.05.2019 r.    godz. 15.15 – 16.15

Gromadzka Leokadia                                       20.05.2019 r.   godz. 15.00 – 16.00

Urlich-Rybak Anna                                          22.05.2019 r.    godz. 15.00 – 16.00

Urlich-Rybak Anna                                          29.05.2019 r.    godz. 15.00 – 16.00

 

 

 

 

Punkt mieści się w budynku NZOZ „Przychodnia Piaskowa ul. Główna 4, pokój nr 212,

nr tel.: 74 649 46 13
REHABILITACJA RUCHOWA

I grupa 16.45     II grupa 17.45

ZAPRASZAMY